B-konzult je poradenská firma, která čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti daňové správy,
vedení účetnictví a ekonomického a finančního poradenství.
Naše služby jsou určeny všem od velkých firem po malé živnostníky. Pomůžeme i ostatním s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitostí, dani z nabytí nemovitých věcí apod.

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

Co v rámci naší komplexní služby najdete?

Klientům standardně nabízíme vysokou kvalitu služeb, odborné znalosti, zajištění zastupitelnosti a současně poradenství v rámci optimalizací daní vždy v souladu s platnou legislativou.

Námi nabízené účetní služby:

vedení a zpracování účetnictví a daňové evidence pro fyzické i právnické osoby; v rámci účetnictví jde zejména o:

 • Sestavení, případně úprava účtového rozvrhu ve spolupráci s klientem se zohledněním jeho potřeb (např. rozdělení účetních případů dle nákladových středisek),
 • zaúčtování účetních případů dle účetních dokladů klienta s upozorněním na případné nedostatky,
 • vedení povinné účetní evidence – deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů,
 • vedení evidence investičního majetku,
 • zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti,
 • zpracování účetní závěrky a příprava podkladů pro vypracování přiznání k dani z příjmů,
 • vedení další evidence požadované klientem pro jeho potřeby.

dále nadstavba s profesionálním servisem díky dlouholeté praxi:

 • daňové poradenství a daňová optimalizace
 • zastupování před úřady (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny a další)
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu, DPH, silniční dani, dani z nemovitostí, srážkové dani apod.
 • mzdy, odměny, mzdová a personální agenda, pracovní cesty a benefity zaměstnanců
 • skladové hospodářství
 • vedení daňové evidence
 • statistické výkazy
 • manažerské výsledovky – návrh a sestavení finančního plánu, měsíční výkazy s porovnáním plánu a skutečnosti

ZPRACOVÁNÍ MEZD

Vaše starosti se zpracováním mezd nechte na nás. Měsíčně zpracováváme mzdy pro několik set zaměstnanců z různých firem a z různých oborů. Poradíme s nastavením mezd pro Vaše zaměstnance i s výběrem benefitů, které mohou snižovat daňové odvody a přitom zvyšovat loajalitu zaměstnanců.

Naše služba zahrnuje:

 • vedení personální a mzdové agendy
 • výpočet mezd
 • výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění
 • zákonné pojištění organizace odpovědnosti za škody
 • roční vyúčtování daní za firmu a zaměstnance
 • vystavování zápočtových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení, archivace
 • komunikace s finančním úřadem, ČSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • přímé zastupování před orgány státní správy, hlášení změn u zaměstnanců
 • příprava mzdových listů k archivaci pro potřeby důchodového pojištění

PORADENSTVÍ

Poskytujeme kvalifikované poradenství v oblasti účetnictví a daňové
evidence, zpracování mezd a dále v personalistice.

Čerpáme z dlouholetých zkušeností v těchto oblastech.
Základem našeho poradenství je pochopení problému a individuální přístup ke klientovi.

GDPR

GDPR je nové nařízení o ochraně osobních údajů platné v rámci EU. Výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů (zaměstnanců) a zpřísňuje pravidla pro ty, kteří s údaji nakládají (mimo jiné zaměstnavatel). Schváleno v dubnu 2016, vstoupilo v účinnost 25. 05. 2018.

Nařízení GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Týká se všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Evropská směrnice zavádí vysoké pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje podmínky, jak s daty nakládat. Pokuty za porušení mohou dosáhnout až výše 2 % z celkového ročního obratu podniku nebo 10 milionů EUR nebo za závažná až do 20 mil. EUR nebo 4 % celosvětového obratu.

GDPR se netýká jen ochrany údajů  zaměstnanců, ale i údajů od dodavatelů, odběratelů apod. Veškerá data, kde je uvedeno jméno,  příjmení a  další údaj identifikace (např. telefon, e-mailová adresa, bydliště apod. jsou citlivá osobní data, která musí mít svůj režim ochrany. Díky našim zkušenostem v této oblasti Vám pomůžeme nastavit základní mechanizmy a zvládnutí oblasti GDPR ve Vaší firmě tak, abyste velmi jednoduše a v krátkém čase oblast pokryli a připravili se na zvládnutí případné kontroly státních orgánů.
Cílem je s minimálním úsilím efektivní výsledek.

Co obsahuje naše služba:

 • provedení analýzy a posouzení rizik a identifikace zpracování údajů
 • poskytnutí návrhu minimalizace – základní zásada v oblasti zpracování osobních dat
 • tvorba základních podnikových směrnic a dalších dokumentů vydaných v souladu se směrnicí EU
 • pravidelný audit

 

Máte dotaz?
Kontaktujte nás

NAPIŠTE NÁM

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy k možnosti spolupráce.
Případně si dohodneme termín společného setkání,
abychom blíže probrali.

Neváhejte nás oslovit!

 

 

 

NÁŠ TÝM

Jaroslav Baumann

Dlouholetá praxe v daňové, účetní
a poradenské  oblasti.
Zastřešení vedení účetnictví od "A" do "Z".

+ 420 606 675 257
j.baumann@b-konzult.cz
ZOBRAZIT VÍCE

Alexandra Baumannová

Praxe z manažerských pozic ve finančním
oddělení a oblasti lidských zdrojů
v mezinárodní společnosti.

+ 420 606 094 920
a.baumannova@b-konzult.cz
ZOBRAZIT VÍCE